12, మే 2017, శుక్రవారం

పద్యాల తో "రణం": ఐదవ భాగం

"జడ పదార్ధములతో మాట్లాడగ వచ్చుఁనె" - రమేష్ వేమూరి

1) మధుబాల కరవది

చూడ ముచ్చటైన జడ, పూల జడ
ముద్దుగా కలికి నడుముల కులుకు జడ
చూచి మెచ్చి మురువ వలెగాని, నరుడా  
జడ పదార్దములతో మాట్లడ వచ్చునే

2) 3విక్రమ్ సింగరాజు

దడ పుట్ట బుసకొట్టు చెవుచుట్టు నసపెట్టు, ఎడాపెడా జగడముతో
గడగడ వణికించు పడతులతో - తొడగొట్టి తలపడి మెడలువంచుట,
ఉడుము పిడికిళ్లు విప్పుట, పుడమంత కుడుము మింగచూడుట
కడలి సుడుల - మోసలి మడుగుల అడుగిడుటయేనని యెరిగి మూత
పడ్డ నానోరు, మరుల జడ పదార్ధములతో మాటలాడగ వచ్చునే?

3) సాయి సోమయాజుల

నేను ఊటీ యనగ తాను ఉడిపి యనియె
నేను గోవా యనగ తాను కోవెల యనియె
నేను మూవీ యనగ తాను మూగ నోమనియె
ఇట్టి జడ పదార్ధములతో మాట్లాడవచ్చునే

4) శేషు అప్పారావు

ముచ్చటగ మూడు మాటలనడు  సతితో
పాక శాస్త్ర ప్రావీణ్యము సున్న రుచుల ప్రస్తావన మిన్న
మహి నేలు అర్ధాంగికి అండగా నిలబడడు
మరుల జడ పదార్ధములతో మాటలాడగ వచ్చునే?

5) గీత దేసు

కొత్త పెళ్ళాం బెల్లమనెను, ఏమి వండినను లొట్టలేసేను
నువ్వే నా రాణి వనెను, ఏమి చేసినా ముద్దు గొలిపెను  
రెండు నాళ్ళకే  పాతదయ్యెను, ఏమి పలికినా జగడ మనెను
ఒక్క పనికే అలుపు అనెను, ఎంత కోరినా ఒల్లకుండెను
వామ్మో , జడ పదార్ధములతో మాటలాడగ వచ్చునే ?

6) కులశేఖర మడుపు

గడబిడ జరిగిన శీలము
జడమై పోయె నహల్య, శక్తులు పొయే
అడుగులు రాముని సోకగ
జడ పదార్ధములతోడ మాటలువచ్చెన్

7) రమేష్ వేమూరి

"కుదిరితే కప్పు కాఫీ, వీలైతే నాలుగు మాటలు వీడి
కాలక్షేపపు కబుర్లు, మధురమైన సంభాషణలు వదిలి
చరవాణి చేతబట్టి మూగబోయిన సమకాలీన
'జడ' పదార్ధములతో మాట్లాడగ వచ్చుఁనే"

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి