12, మే 2017, శుక్రవారం

పద్యాల తో "రణం": నాల్గవ భాగం

"ఊరకరారు మహానుభావులు ఉగాది కవిత తోడుగ వచ్చెన్" - సాయి సోమయాజుల

1) రమేష్ వేమూరి

క్రొత్త ఆశలతో దుర్ముఖికి వీడ్కోలు చెప్పెన్
మామిడి చిగుళ్లతో కోయిల కూతలు వచ్చెన్
ఉగాది షడ్రుచులతో హేవిళంబి వచ్చెన్
ఊరక రారు మహానుభావులు ఉగాది తోడుగ వచ్చెన్

2) 3విక్రమ్ సింగరాజు

ఊరికే అందాలు ఒలకపోసే వెన్నెలలు, కనుల
కూరటకలిగించే పచ్చటి చిగుళ్లు
ఉరకలు వేసే యెడ్లు, వాటి బండ్ల నిండా ఒడ్లూ, గండు కోకిళ్ల
సరాగాలు, నిండు వసంతం కొమ్మనమామిళ్ళు- రమ్మన,
ఊరకరారు మహానుభావులు ఉగాది కవిత తోడుగ వచ్చెన్

ఊరకుండరు ఉరుకులెడతారు, ఊరమెరపల్లా కయ్యిమంటారు,
ఉల్కముక్కల్లా ఉరిమి పడతారు,  ఊరకుక్కల్లా మొరుగుచుంటారు,
ఊయల జడలతో ఉరిబిగిస్తారు, ఊరువులతో ఉప్మాచేసి ఉదరపాకలి బాపమంటే, తీరికలేదు
ఊరటకు సద్దిగిన్నెలూడ్చమంటారు, అన్నన్నా అట్టి ఆడవారు నేడు  
ఊరకరారు మహానుభావులు ఉగాది కవిత తోడుగ ఎటుల వచ్చెన్?

3) 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి