12, మే 2017, శుక్రవారం

పద్యాల తో "రణం": ఆరవ భాగం

"ఆ పిచ్చి వాడు ట్రంపు" - అప్పారావు

1) సాయి సోమయాజుల

అమెరికన్లు పలుకు ఆడంబరముగాను
భారతీయులు పలుకు చల్లగాను
ట్రంపు మోగినట్టు మన్మోహను  మోగునా
శారదాంబ పలుకు శాయి మేలుకొలుపు

దేశమును ప్రేమించుమన్నా
అన్న గురజాడ వారి అడుగు జాడలలో
కదులుతున్న దేశ ప్రేమికుడు
పాపం పిచ్చివాడు మన ట్రంపు

2) రమేష్ వేమూరి

ఆ పిచ్చి వాడు ట్రంపు
ఆ పై వాడి నోరు కంపు
ఆపమన్నచో వాడితో తంపు
విశ్వదాభిరామ వినుర వేము

3) మధుబాల కరవది

ఆ పిచ్చి వాడు ట్రంపు
ట్వీట్ ట్వీట్ అంటూ చంపు
ఒట్టి మాటలే కాని చేతలుండునా
విశ్వధాభి రామ వినుర హనుమ

ఆ పిచ్చి వాడు ట్రంపు
మాటలతో అందర్ని చంపు
మాటలకి చేతలకి లేదు సొంపు
ఆబ్బా! వీడి చేతలన్నీ కంపు కంపు

4) సత్యం పోతంశెట్టి

ఆడసొంపు కనిపిస్తే అతుక్కొనే కంపు,
మెక్సికన్లు రేపిస్టులు పోటీ వద్దు, పంపు

నల్లవాళ్ళు ప్రమాదం, గన్నులిచ్చి చంపు

చైనావాళ్ళ వ్యాపారం మనకో పెద్ద బంపు,
మరి చేసేసెయ్ వాళ్ళతో ఇంక నువ్వు తెగదెంపు

కాలుష్యం ఓ జోకని నిధులన్నీ తుంపు
బొగ్గు గనులు తెరిచేసి శ్రామికులను దింపు

లెక్కలడిగినోళ్ళమీద ఒంటికాలితో జంపు
నిన్ను పొగడే వాళ్ళ మీదే నీకు మరీ ఇంపు

ప్రతిక్షణం తన గురించి ట్విట్టర్లో దంపు
తేరిపార చూస్తే, ఆ పిచ్చివాడు ట్రంపు

5) 3విక్రమ్ సింగరాజు

ఆపిచ్చువాడు ట్రమ్పు గోడదూకొచ్చు ముచ్చులను
అప్పిచ్చువాడు ట్రమ్పు గడ్డపై భృత్యకల్పనాకాంక్షులకు  
అపి చివాట్ల వాడు ట్రమ్పు రాజకీయ నిరుద్యోగులకు
ఆ పిచ్చివాడు ట్రమ్పు దేశ ప్రయోజనా చింతన కల్గినందుకున్?

ట్రంపు నొకటి తెఛ్చి కొత్త పట్టము గట్టి
రిపబ్లికను లెల్ల గొలిచినట్లు
వెర్రి వాని నొద్ద వెంగళప్పలుందురు
వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా

6)  హనుమంతరావు కరవది

ట్రంప్ నొకటి తెచ్చి ఎంతంత  వూదిన ట్వీట్ ట్వీటే గాని మాట రాదు
 పిట్ట కూతల కన్న మన మోడి మౌనమే మిన్నరా
విశ్వ సత్యమిదియె వినుర హనుమ!


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి